Secrets in the Bible

Jezus 'vader

1 Jezus heeft nooit gezegd dat hij werd geboren uit een maagd.

2 Noch Mark noch Lukas hebben het over Jezus ' maagdelijke geboorte.

3 Evenmins Paul –wiens boeken de helft van het NT vormen– heeft het over Jezus ' maagdelijke geboorte. Hij spreekt deze zelf tegen: "geboren als een afstammeling van David, naar het vlees" (Rm1:3).

4 Mattheus en Lukas, de enige Evangelisten die verwijzen naar een mysterie betreffende de geboorte van Jezus, geven genealogieën van Jezus die van elkaar verschillen (Mt1:1-17 / Lk3:23-38) *.

5 Mattheus baseert zijn genealogie van Jezus op het 'vader verwekte zoon' principe, maar eindigt met : " ... Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt." Het is veelzeggend dat Mattheus niet zegt dat Jozef Jezus verwekte.

6 Mattheus vermeld vier vrouwen in zijn genealogie van Jezus –Rachab, Ruth, Betsheba en Tamar– en alle vier hadden buitenechtelijke relaties. Tamar had Perez van Juda, haar schoonvader (Gn38).

7 Door erop te wijzen dat er 14 generaties zijn van Abraham tot David, van David tot de Babylonische deportatie, en van de Babylonische deportatie tot Christus, moedigt Mattheus ons aan om na te gaan welke generatie voor de deportatie naar Babylon staat.

8 Volgens de genealogieën in Genesis die van Adam tot Abraham gaan, en die eveneens gebaseerd zijn op het 'vader verwekte zoon ' principe, zijn er 14 generaties van Henoch tot Abraham. Henoch, Abraham, David, Josias en Jezus zijn allen belangrijke personen: Henoch wandelde met God en God nam hem met Hem mee toen hij 365 jaar oud was; God bood Abraham een verbond aan; David stichtte een koninkrijk en God zei dat de Messias een afstammeling van hem zou zijn; Josias zorgde voor een belangrijk religieus reformatie; en Jezus deed iets dergelijks.

9 Sinds Josias de generatie voortelt ten tijde van de Babylonische deportatie, en er reeds 14 generaties zijn tussen hem en Jozef, betekent het feit dat Mattheus zegt dat er 14 generaties zijn vanaf de Babylonische deportatie tot Jezus, dat Jozef en Jezus tot dezelfde generatie behoren.

10 Het feit dat Jozef en Jezus broers waren betekent dat Jacob eerst Jozef had, en later, toen Jozef de volwassenheid bereikte, Jezus had van Jozef’s vrouw (zijn schoondochter).