Secrets in the Bible

Een cruciale les

De uitvinding van kernwapens is een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid. Het leert ons niet alleen dat we in staat zijn onszelf te vernietigen, maar ook dat een samenleving die niet in harmonie leeft –zoals de onze– gedoemd is om dit uiteindelijk ook te doen: wapens worden voortdurend gesofistikeerder en eens dat er massavernietigingswapens zijn is het slechts een kwestie van tijd voordat deze gebruikt worden. Dit betekent niet dat we in de nabije toekomst onszelf zullen vernietigen, maar wel dat om ons voortbestaan ​​te garanderen we moeten ontdekken waarom we conflicten hebben met elkaar en met onze omgeving.

Niet leven in harmonie betekent strijden om de bestaansmiddelen. Omwille van deze strijd krijgt een steeds kleinere groep van mensen een steeds groter deel van de beschikbare bestaansmiddelen te pakken, zodat alle anderen het met een steeds kleiner deel moeten stellen. Dit leidt op zijn beurt tot steeds grotere spanningen tussen mensen onderling, en tussen hen en hun omgeving. En juist doordat wapens voortdurend gesofistikeerder worden (om te overleven worden mensen steeds inventiever), is het gemakkelijk om te voorspellen waar dit uiteindelijk ons zal leiden.

We kunnen ons geen atoomoorlog veroorloven, omdat we die niet zouden overleven. Eigenlijk kunnen we ons nu helemaal geen enkel conflict meer veroorloven, want de geschiedenis leert ons dat een klein geschil kan escaleren tot een grote wereldoorlog. De uitvinding van kernwapens maakt ons duidelijk dat onze toekomst nauw verbonden is met dat die van alle anderen. Het betekent dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en als dat onder gaat*, iedereen –arm en rijk, gelovigen en niet-gelovigen, goede mensen en slechte mensen– eraan gaat.

Om de zelfvernietiging van de mensheid te voorkomen moeten we in plaats van alleen te zorgen voor ons eigen welzijn, ook zorgen voor het welzijn van alle anderen. Wanneer we wat nadenken over onze strijd om de bestaansmiddelen –the Great Game **– , zullen we inzien dat de wet van de slimste niet veel beter is dan de wet van de sterkste. Het is omdat ook deze wet het een kleine groep van mensen toelaat een steeds groter deel van de beschikbare middelen te bemachtigen, dat dagen van vrede (onder de wet van de slimste) uiteindelijk leiden tot dagen van oorlog (onder de wet van de sterkste). Wanneer mensen geen toekomst meer zien onder de wet van de slimste, gaan ze verlangen naar de wet van de sterkste.

* Het maakt niet uit of een nucleaire oorlog onze planeet vernietigd of deze onbewoonbaar wordt omwille van een klimaatverandering. Het betekent hoe dan ook het einde van onze beschaving.

** In het verleden verwees 'The Great Game' (het grote spel) naar het conflict tussen Groot Britanie en Rusland over de controle van Centraal-Azië. Vandaag wordt die naam gebruikt om naar de strijd om de bestaansmiddelen te verwijzen, aangezien veel mensen deze aanzien als een groot spel.