Secrets in the Bible

Jezus 'zoon

Aangezien het NT zoveel belang hecht aan de afstammingslijn die van Adam naar Henoch, Abraham, David, Josias en Jezus gaat, is het logisch om te veronderstellen dat de wederkomst van Jezus een afstammeling van Jezus zal zijn die tot deze belangrijke afstammingslijn behoort. De veertien staties van de kruisweg moet ons eraan herinneren dat er 14 generaties zijn van Henoch tot Abraham, van Abraham tot David, van David tot Josias, en van Josias tot Jezus. Het idee van de kruisiging en de veertien staties van de kruisweg lijkt te verwijzen naar hoe de afstammelingen van Jezus gingen elkaar huwden om zo, verschillende keer 14 generaties later, een ‘kloon’ van Jezus te produceren: zijn wederkomst.

In het NT vinden we een verwijzing naar Jezus' zoon. De evangeliën vermelden dat Pilatus de Joden laat kiezen om Jezus ofwel Barabbas vrij te laten. 'Barabbas' betekent letterlijk 'zoon van de vader', want 'bar' en 'abba' betekenen respectievelijk 'zoon' en 'vader'. Dit lijkt erop te wijzen dat Pilatus Jezus ' zoon had gearresteerd (zelfs het Vaticaan veronderstelt nu dat Jezus ongeveer 40 jaar oud was op het moment van zijn kruisiging). Indien dit inderdad zo was, hadden de Joden geen echte keuze. Als ze Jezus kozen, dan zou deze zich schuldig gevoeld hebben voor de dood van zijn zoon. Door Barabbas te kiezen, kozen de Joden voor die belangrijke mannelijke geslachtlijn die vele generaties terug zou leiden tot Jezus ' wederkomst. Dit is de reden waarom, slechts een paar dagen na Jezus' triomfantelijke intocht in Jeruzalem, de Joden zich ineens anders opstelden en vroegen om Jezus te ‘kruisigen’.

Om Jezus en zijn wederkomst te begrijpen, moeten we bewust zijn van het principe van de reïncarnatie. Dit principe verklaart waarom Jezus' volgelingen hem als de Messias beschouwden, ook al herstelde hij de harmonie niet, en dit van de Messias verwacht wordt. Jezus’ volgelingen waren zich ervan bewust dat het werk dat Jezus startte zou worden voortgezet door zijn wederkomst. De Messias waar de Joden op wachten is dus eigenlijk Jezus' wederkomst.