Secrets in the Bible

De leeftijden in Genesis

De hoge leeftijden van Abraham's voorouders zijn een belangrijk mysterie in Genesis. Adam stierf toen hij 930 jaar was, Noe leefde 950 jaar, en Methusalem was 969 toen de zondvloed plaatsvond. In plaats van deze leeftijden meteen te aanvaarden of te verwerpen, is het zinvoller om zich af te vragen wat deze bijdragen aan het verhaal.

Één bijdrage van deze leeftijden is dat vele generaties elkaar gekend kunnen hebben. Noe, bijvoorbeeld, kan de 18 generaties gekend hebben tussen Henoch, Adam's kleinzoon, en Abraham. Dit betekent dat de genealogie van Kaïn iets gemeen kan hebben met die van Seth, de zoon die Eva had nadat Kaïn Abel doodde. Wanneer we onderzoeken of de Henoch en Lamech die in beide genealogieën voorkomen verwijzen naar dezelfde persoon, ontdekken we verschillende gevallen van buitenechtelijke relaties en van endogamie en incest.

Een andere bijdrage is dat wanneer we de leeftijden tellen van de eerste zeven patriarchen –van Adam tot Henoch–, we een totaal verkrijgen van 5.879. Dit is een jaar minder dan 5.880, en dat is 7 keer 7 keer 120. De leeftijd voor Henoch is echter 365, een cijfer dat verwijst naar de dagen in een jaar. Terwijl een normaal jaar 365 dagen heeft, zijn er in een schrikkeljaar 366. En met dat nummer bereiken we 5.880. De gemiddelde leeftijd van de eerste zeven patriarchen is dus 7 keer 120 jaar.

Terwijl het getal 120 wijst naar het feit dat vlak voor de zondvloed God zegt: "Mijn geest blijft niet voor altijd in de mens, omdat hij alleen vlees is; laat zijn dagen 120 jaar zijn." (Gn6:3), doet het nummer 7 ons aan de zeven paar zuivere dieren herinnneren (en slechts één paar van de onreine dieren) die Noe meenam in zijn ark (Gn7:2). Aangezien deze later de aarde bevolkten, is het duidelijk dat "onrein" verwijst naar incest. En als we wat nadenken over hoe die zuivere dieren de aarde bevolkten, zien we dat deze zeven paren zeven mannelijke afstammingslijnen en zeven vrouwelijke afstammingslijnen vertegenwoordigen, en de meest praktische manier om inteelt en incest te voorkomen erin bestaat dat elk van de zeven mannelijke (of vrouwelijke) geslachtslijnen zich tijdens elke nieuwe generatie met steeds een ander van de zeven vrouwelijke (of mannelijke ) lijnen ‘kruist’. Dit zou met zich meebrengen dat zeven generaties later, iedere mannelijke (of vrouwelijke) geslachtslijn zich opnieuw met dezelfde vrouwelijke (of mannelijke) geslachtslijn kruist. Aangezien God Adam verwekte (creëerde) in Zijn gelijkenis, hebben Hij en Henoch dus iets gemeen. Dat zou verklaren waarom Henoch bijzonder is. Niet alleen is hij gestorven op de leeftijd van 365 jaar, het aantal dagen in een jaar, maar Genesis zegt ook over hem: "Henoch wandelde met God, en verdween omdat God hem meenam." (Gn5:24)

Genesis geeft de leeftijden van Abraham's voorouders in twee groepen van tien: de eerste tien (van Adam tot Noach) hebben hun erfgenamen vóór, en de laatste tien (van Sem tot Abraham) na de zondvloed. Tien plus tien geven een totaal van twintig, en dat is ook zo met 7 (een nummer dat geluk symboliseert) plus dertien (een nummer dat pech symboliseert). En als we nu de leeftijden tellen van de laatste dertien aartsvaders (van Methuselah tot Abraham) krijgen we een totaal van 5.867, of 5.880 min 13. Deze dertien jaar is gelijk aan 1 jaar per patriarch. Maar dertien is ook Ismaël’s leeftijd wanneeer God Abraham zijn alliantie gaf en en hem de opdracht gaf om alle mannen van zijn huis te laten besnijden*. We zien dus dat God niet alleen iets gemeen heeft met Henoch, maar ook met Abraham.

* Het is vanaf dat moment dat de aartsvaders er niet meer in slagen om hun leven te verlengen.